Anunturi

13.09.2022-Anunt colectiv

09.09.2022-Anunt colectiv

05.08.202-Anunt colectiv

02.08.2022 – Anunt colectare deseuri

14.07.2022-Anunt colectiv

30.06.2022 – Anunt public APM emitere acord mediu pentru proiectul „Reparatii santuri, rigole si podete in comuna Branistea, judetul Galati”

27.06.2022 – Anunt public APM emitere acord mediu pentru proiectul „Asfaltare drumuri comunale in comuna Branistea, judetul Galati”

27.05.2022 – Anunt colectare deseuri

19.05.2022 – Anunt recensamant

05.05.2022 – Aunt public APM Galati

04.05.2022 – Anunt distribuire produse alimentare

03.05.2022- Anunt colectiv

21.04.2022 – Anunt public APM Galati

19.04.2022 – Anunt emitere acord mediu

18.04.2022 Anunt colectare deseuri

21.03.2022 – Anunt APM

18.03.2022 – Anunt APM

AUTORECENZARE ONLINE

Anunt recrutare recenzori

Programul de sustinere a culturilor de usturoi

Programul de sustinere a culturilor de legume

07.02.2022 – Anunt echipa mobila vaccin

31.01.2022 – Anunt acord de mediu pentru proiectul „Asfaltare drumuri comunale in comuna Branistea, judetul Galati”,

14.12.2021 – Convocare sedinta Consiliul local

10.12.2021-Anunt colectiv

15.11.2021 – Convocare Consiliul local in sedinta ordinara pe luna NOIEMBRIE

09.11.2021 – U.A.T. Comuna Branistea, titular al planului „Plan Urbanistic General – Actualizare Comuna Branistea”, anunta publicul interesat asupra definitivarii Raportului de mediu si organizarea dezbaterii publice a acestuia in data de 11 .01 .2022 la ora 13 la Caminul Cultural Branistea sat Branistea.

08.11.2021 – Anunt informare si consultare publicului – aviz de oportunitate

29.10.2021-Anunt colectiv

20.10.2021 – Invitație ședință CL octombrie 2021

12.10.2021-Anunt colectiv

23.09.2021-Anunt colectiv

20.09.2021 – Invitație ședință CL septembrie 2021

03.09.2021 – Invitație ședință extraordinară

03.09.2021 – Anunt public

02.09.2021 – Proiect de hot privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de incadrare a cladirilor si terenurilor in categoria imobilelor neingrijite de pe raza UAT – COMUNA BRANISTEA ;

20.08.2021 – Invitație ședință CL august 2021

18.08.2021-Anunt colectiv

06.08.2021-Anunt colectiv

Anunt colectiv 28.06.2021

20.07.2021 – Convocare ședință Consiliul local iulie 2021

Anunt colectiv 08.06.2021

21.05.2021 – convocare consilieri locali la ședința consiliului local

Tratament combatere capuse

Actiune dezinsectie

Actiune de delarvizare

06.05.2021-Anunt individual

29.04.2021 – Anunt procedura informare PUZ

16.04.2021- Anunt colectiv

14.04.2021 – Convocare ședință Consiliul local aprilie 2021

12.04.2021 – Anunt colectare deseuri

Instiintare restrictie COVID 19 – 09.04.2021 – 11.04.2021

09.04.2021 – Anunt colectare deseuri

08.04.2021 – Anunt PUG – aviz APM

05.04.2021 – Anunt PUG

02.04.2021 -ANUNT program casierie

30.03.2021 – Informare

30.03.2021 – Anunt colectare deseuri

29.03.2021 – Anunț public proiect hotărâre aprobare buget local 2021

24.03.2021 – convocare ședință ordinară CL martie 2021

22.03.2021 – Anunț public

17.03.2021 – Anunt colectare deseuri

12.03.2021 – Anunt colectare deseuri

01.03.2021 – Anunt colectare deseuri

26.02.2021 – Anunt colectare deseuri

24.02.2021 – ANUNT

18.02.2021 – Anunt APM

18.02.2021 – Convocare ședință Consiliul local

15.02.2021 – Anunt colectare deseuri

12.02.2021 – Anunt colectare deseuri

02.02.2021 – Plan lucrari sezoniere

28.01.2021 – Convocare Consiliul local în ședință ordinară

28.12.2020 – Proiect stabilire taxa de salubrizare 2021

21.12.2020 – Anunt convocator CL

14.12.2020 – U.A.T. Comuna Branistea anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drum de legatura in comuna Branistea, judetul Galati”

10.12.2020 – Anunt convocare CL

03.12.2020 – Rezultat selectie dosare concurs

24.11.2020 – Acte organizare concurs

18.11.2020 – Anunt convocator CL

11.11.2020 – Delimitare sectii de votare

28.10.2020 – ANUNT ajutor incalzire

16.09.2020 – Rezultat examen promovare grad profesional – personal contractual

02.09.2020 – FORMULAR DE INSCRIERE LA EXAMEN

02.09.2020 – Anunt promovare grad personal contractrual

01.09.2020 – Anunt public elaborare PUZ

28.08.2020 – Anunt depunere acord de mediu pentru proiectul „Infiintare distributie gaze naturale in com Branistea, jud Galati”

18.08.2020 – Rezultate examen promovare grad profesional

11.08.2020 – Tabel rezultat selectie dosare privind examenul de promovare in grad profesional a functionarilor publici

17.07.2020 – FORMULAR DE INSCRIERE LA CONCURS

17.07.2020 – Bibliografia

17.07.2020 – Atributii fisa postului

17.07.2020 – Anunt concurs promovare grad

Anunt A.P.M. Galati – procedura de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Lucrari reparatii de santuri, podete si platou in comuna Branistea, judetul Galati”

ANUNT PRELUNGIRE TERMEN PLATA SI ACORDARE BONIFICATIE IMPOZIT CLADIRI,TEREN,AUTO

18.03.2020 – Anunt Acord mediu pentru proiectul „Lucrari de reparatii santuri, podete si platou”

07.10.2019 – Anunt acord mediu proiect „Extinderea retelei de distributie a energiei electrice si a iluminatului public pe str.Cetatea Crdciuns, str. Sperantei, str. Liliacului, str. Nucilor din Sat Vasile Alecsandri, comuna Branistea”

30.08.2019 – Anunt acord mediu proiect „Modernizare drum de legatura in comuna Branistea, judetul Galati”

26.08.2019 – Anunt acord mediu proiect „Sala de sport comuna Branistea”

18.07.2019 – Anunt acord mediu proiect „Modernizare drum de legatura”