Achizitii

ANUNT ATRIBUIRE- Intretinere curenta si periodica a drumurilor din comuna Branistea, judetul Galati prin achizitionarea de agregat concasat cu transport inclus si inchiriere utilaje

ANUNT ATRIBUIRE- Prestari servicii publice salubrizare

Achiziție directă “Întreţinerea curentă şi periodică a drumurilor din comuna Braniştea, judeţul Galaţi” – INVITATIE DE PARTICIPARE

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ având ca obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru prestarea serviciilor de salubrizare constând în: Servicii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori.

INVITAŢIE DE PARTICIPARE – U.A.T. COMUNA BRANIŞTEA, în calitate de autoritate contractantă, solicită ofertă de preţ în vederea participării la procedură de achiziţie prin “achiziţionare directă” , conform prevederilor art. 7, alineat (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, iniţiată pentru “Întreţinera şi repararea sistemului de iluminat public din comuna Braniştea”, în conformitate cu H.C.L. nr. 36/19.05.2021.

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ -Obiectul contractului de lucări : „Extindere grup sanitar la Școla Gimnazială sat Vasile Alecsandri, comuna Braniștea, județul Galați”.

Invitatie participare – Achiziție directă – gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Braniștea, județul Galați

Prelungire termen având că obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru realizarea activităților specifice serviciului public specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân al comunei Braniştea, judeţul Galaţi

Invitatie participare – Achiziție directă – gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Braniștea, județul Galați

Caiet de sarcini + Formulare – Achiziție directă – gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Braniștea, județul Galați

“Închirierea unui utilaj de mari dimensiuni cu operator şi carburant propriu respectiv încărcător frontal tip Vola pentru prestarea de servicii privind salubrizarea platformelor de deseuri de origine animală”–Formularele 1,2,3

“Închirierea unui utilaj de mari dimensiuni cu operator şi carburant propriu respectiv încărcător frontal tip Vola pentru prestarea de servicii privind salubrizarea platformelor de deseuri de origine animală”-INVITATIE DE PARTICIPARE

Achiziție directă a activităților gestionarea câinilor fără stăpân al comunei Braniştea, judeţul Galaţi

Achiziție directă “Întreţinerea curentă şi periodică a drumurilor din comuna Braniştea, judeţul Galaţi” – INVITATIE DE PARTICIPARE

Achiziție directă “Întreţinerea curentă şi periodică a drumurilor din comuna Braniştea, judeţul Galaţi” – Formular 1,2,3

Prelungire termen atribuire contract prestare servicii salubrizare

Caiet sarcini

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ având că obiect atribuirea contractului de achiziție publică pentru prestarea serviciilor de salubrizare constând în: Servicii de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori

Anunt Participare “Întreţinera şi repararea sistemului de iluminat public din comuna Braniştea”, în conformitate cu H.C.L. nr. 36/31.05.2021

Anunt Invitatie participare +C.S.

Formulare deszapezire

Achizitionare servicii de dezapezire

Anunt invitatie
participare

Anunt invitatie
participare

Anunt
licitatie concesionare

Anunt
licitatie Servicii deszapezire si formulare

Invitaţie
de participare la procedura de achiziţie directă de „Servicii de
deszăpezire comuna Braniştea”. Oferta întocmită conform
documentaţiei de atribuire anexată, se va depune în plic
închis, la registratură Primăriei până la dată de
14.12.2017, orele 14.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul
primăriei, în aceeaşi zi, la orele 14.30.Ofertantul declarat
câştigător va posta în SEAP, înainte de
semnarea
contractului de servicii, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea
şi valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract..

Invitaţie
de participare la procedura de achiziţie directă „Alimentare cu energie
electrica Baza Sportiva Com.Branistea,Sat.Branistea,Tarla 69,parcela
2,Jud.Galati. „. Oferta întocmită conform documentaţiei de
atribuire anexată, se va depune în plic închis, la
registratură Primăriei până la dată de 05.10.2017, orele
14.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei,
în
aceeaşi zi, la orele 14.30.Ofertantul declarat câştigător va
posta în SEAP, înainte de semnarea contractului de
servicii, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea
serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

Invitaţie
de participare la procedura de achiziţie directă ” Lucrari de reparatii
curente Gradinita sat Branistea „. Oferta întocmită conform
documentaţiei de atribuire anexată, se va depune în plic
închis, la registratură Primăriei până la dată de
24.08.2017, orele 14.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul
primăriei, în aceeaşi zi, la orele 14.30.Ofertantul declarat
câştigător va posta în SEAP, înainte de
semnarea
contractului de servicii, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea
şi valoarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.

U.A.T.
COMUNA BRANIŞTEA, în calitate de autoritate contractantă,
solicită ofertă de preţ în vederea participării la procedură
de
achiziţie prin “achiziţionare directă” , conform
prevederilor art. 7, alineat (5) din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, iniţiată pentru “ Lucrari de instalare
si
achizitie cazan pe peleti de 100kw si radiatoare din otel, conform
caietului de sarcini”

Programul
achizitiilor publice 2017

U.A.T.
COMUNA BRANIŞTEA, în calitate de autoritate contractantă,
solicită ofertă de preţ în vederea participării la procedură
de
achiziţie prin “achiziţionare directă” , conform
prevederilor art. 7, alineat (5) din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, iniţiată pentru “ Furnizarea şi montarea
a
235 de aparate de iluminat echipate cu surse LED pe stâlpi
existenți, împărțite pe clase ale sistemului de iluminat
conform
caietului de sarcini”

U.A.T.
COMUNA BRANIŞTEA, în calitate de autoritate contractantă,
solicită ofertă de preţ în vederea participării la procedură
de
achiziţie prin “achiziţionare directă” , conform
prevederilor art. 7, alineat (5) din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, iniţiată pentru “Întreţinera
şi
repararea sistemului de iluminat public şi ornament festiv din comuna
Braniştea”

U.A.T.
COMUNA BRANIŞTEA, în calitate de autoritate contractantă,
solicită ofertă de preţ în vederea participării la procedură
de
achiziţie prin “achiziţionare directă” , conform
prevederilor art. 7, alineat (5) din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice, iniţiată pentru “Închirierea
unui
utilaj cu operator şi carburant propriu respectiv încărcător
frontal tip Vola de capacitate 77 pentru prestarea de servicii privind
curăţarea şi întreţinerea amplasamentului destinat
depozitării
deşeurilor inerte provenite din construcţii şi demolări”

Clarificari
la procedura de achizitie directa furnizare „Plante ornamentale”

U.A.T.
COMUNA BRANIŞTEA, în calitate de autoritate contractantă,
intenţionează să achiziţioneze ”Plante ornamentale”
pentru înfrumuseţarea peisagistică a comunei Braniştea , cod
CPV 03451000-6 şi în acest sens invită operatorii economici
să acceseze site-ul U.A.T. COMUNA BRANIŞTEA de unde pot descărca
documentaţia privind cerinţele achiziţiei

În urma studierii cerinţelor, operatorii economici interesaţi
vor depune oferta de preţ totală în sistemul electronic SEAP
şi la sediul U.A.T. COMUNA BRANIŞTEA din sat Braniştea, strada Ştefan
cel Mare, nr. 58, comuna Braniştea, judeţul Galaţi, telefon :
0236/332408, fax : 0236/332540, cod poştal 807050. email:
branistea@gl.e-adm.ro la data de 12.04.2017 , ora 10.00.
Oferta depusă la registratura U.A.T. COMUNA BRANIŞTEA va conţine
în detaliu toate cerinţele din caietul de saarcini, ce se
descarcă după www.primariabranistea.ro.

Autoritatea contractantă va fi înştiinţată de depunerea
ofertelor în SEAP prin fax la numărul 0236332450 sau la
adresa de email branistea@gl.e-adm.ro -În atenţia
Compartimentului de Asistenţă juridică

Invitaţie
de participare achiziţie directă „Întreţinerea
curentă şi periodică a drumurilor din comuna Braniştea, judeţul
Galaţi”.
Oferta întocmită conform documentaţiei de atribuire anexată,
se va depune în plic închis, la registratura
Primăriei până la dată de 4.04.2017, orele 10.00.Deschiderea
ofertelor se va face la sediul primăriei, în aceeaşi zi, la
orele 14.30.Ofertantul declarat câştigător va posta
în SEAP, înainte de semnarea contractului de
servicii, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea
serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

Invitaţie
de participare la procedura de achiziţie directă de „Servicii
de deszăpezire comuna Braniştea”. Oferta întocmită conform
documentaţiei de atribuire anexată, se va depune în plic
închis, la registratură Primăriei până la dată de
29.12.2016, orele 14.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul
primăriei, în aceeaşi zi, la orele 14.30.Ofertantul declarat
câştigător va posta în SEAP, înainte de
semnarea
contractului de servicii, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea
şi valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.