Functionari

Secretar General al Comunei- Bariz Liliana

Comp. Asistență Juridică – Hagiu Gianina-Roxana ( post temporar ocupat)

Comp. Financiar Contabilitate – Impozite și Taxe:

– Inspector Velev Ecaterina

– Inspector Radu Andriana

– Inspector Lepădatu Liliana

– Inspector Petrea Geanina

– Inspector Mihai Roxana-Maria

Comp. Registre Agricole și activitate funciară – Inspector Ghenea Veronica

Comp. Asistență Socială – Inspector Cuibari Virginica

Comp. Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru- Inspector Diia Nicoleta- Roxana

Comp. Stare Civilă și Resurse Umane- Inspector Mihăilă Viviana

Comp. Informare și relații publice- Inspector Marin Mirela