Anunturi

Proces Verbal- Constituire BEC nr.11 BRANISTEA

ANUNT -Autoritatea Electorala Permanenta

ANUNT BEC – 16.04.2024

ANUNT- CONVOCARE- 24.04.2024 ”Varianta de ocolire Galati” persoane detinatoare cu orice titlu ale imobilelor expropriate

Anunt – 05.04.2024

ANUNȚ- distrugere a muniției rămasă neexplodată

CAMPANIE DE STERILIZARE GRATUITA a cainilor cu si fara stapan – perioada 13-14.04.2024

ANUNȚ- ”MIERCUREA ALARMELOR” – 28.02.2024

ANUNȚ – Intrerupere alimentare cu apa curenta, sat Branistea- 15.02.2024

CAMPANIE PRIVIND PROTECȚIA ANIMALELOR – ianuarie 2024

ANUNT CAMPANIE DE INFORMARE PRIVIND OBLIGATIILE DETINATORILOR DE ANIMALE

https://www.monitoruldegalati.ro/comunitate/campanie-privind-protectia-animalelor-desfasurata-de-politistii-galateni-la-branistea.html

ANUNT PUBLIC – Proiectul de hotarare nr. 09 din 18.01.2024 privind aprobarea bugetului local al comunei Branistea, judetul Galati pe anul 2024 si estimarile pe anii 2025 – 2027

ANUNT PUBLIC- Proiectul de hotarare nr. 08 din 17.01.2024,privind aprobarea de achizitie directa a activitatilor specifice SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL COMUNEI BRANISTEA, judetul GALATI

ANUNT PUBLIC- Proiectul de hotarare nr. 02 din 11.01.2024,privind Stabilirea taxei speciale de salubrizare pe anul 2024 si aprobarea Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubrizare

ANUNȚ- privind sistemele individuale adecvate de colectare a apelor uzate

ANUNT- OFERTA VIDANJARE

28.12.2023 – ANUNT COLECTARE DESEURI

Materiale informare preventivă și creștere a gradului de siguranță a cetățeanului pe timpul sezonului rece și în contextul sărbătorilor de iarnă 2023-2024

ANUNT INTRERUPERE CURENT ELECTRIC 13 -15.12.2023

ANUNT INTRERUPERE CURENT ELECTRIC 11 – 12.12.2023

ANUNT PUBLIC – privind aprobarea Regulamentului Serviciului Județean de Salubrizare Galați

ANUNT INTRERUPERE CURENT ELECTRIC 07 – 08.12.2023

ANUNT INTRERUPERE CURENT ELECTRIC  04-06.12.2023

AFISE INFOCONS- 28.11.2023

ANUNT INTRERUPERE CURENT ELECTRIC 27.11.2023

ANUNT PUBLIC U.A.T. Comuna Branistea, titular al proiectului ”CONSTRUIRE CENTRU DE APORT VOLUTAR PENTRU COLECTARE DESEURI, in comuna Branistea, judetul Galati”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”CONSTRUIRE CENTRU DE APORT VOLUTAR PENTRU COLECTARE DESEURI, in comuna Branistea, judetul Galati”, propus a fi amplasat in sat Branistea, comuna Branistea, judetul Galati

ANUNT INTRERUPERE CURENT ELECTRIC – 22.11.2023

ANUNT INTRERUPERE CURENT ELECTRIC – 20.11.2023

Anunt colectiv 17.11.2023

ANUNT INTRERUPERE CURENT ELECTRIC 16.11.2023

ANUNT DE INTRERUPERE CURENT ELECTRIC 13.11.2023

ANUNT INTRERUPERE CURENT ELECTRIC 09.11.2023

ANUNT INTRERUPERE CURENT ELECTRIC 03.11.2023

ANUNT PUBLIC – Proiectul de hotarare nr.89-30.10.2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024

ANUNT INTRERUPERE CURENT ELECTRIC 31.10.2023

ANUNT INTRERUPERE CURENT ELECTRIC 27.10.2023

ANUNT PUBLIC -Dezbatere publica ”Proiectul de hotarare 87 din 27.10.2023 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 10.000.000 lei”

ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

Decizie de expropriere nr. 1290-10.10.2023, ”Varianta de ocolire Galati”

Anunt colectiv 25.09.2023

Anunt colectiv 13.09.2023

07.09.2023 – Anunt colectiv

AFIS SI INVITATIE ZIUA COMUNEI BRANISTEA

AFIS COMPETITIE SPORTIVA

ANUNT INTRERUPERE CURENT ELECTRIC 22.08.2023.

ANUNT INTRERUPERE CURENT ELECTRIC 17.08.2023.

PUBLICATIE DE VANZARE CIOBANU M.M. DOSA DE EXECUTARE nr. 489.TS.2022

Anunt colectiv 20.07.2023

ANUNT PUBLIC U.A.T. Comuna Branistea, titular al Pr. „Reparatii santuri, rigole si podete strada Stefan cel Mare, comuna Branistea, judetul Galati”anunta publicul interesat asupra luarii deciziei  etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului si fara impact asupra corpurilor de apa, de catre APM Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Anunt colectiv 14.07.2023

ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI Unitatea administrativ-teritoriala COMUNA BRANISTEA din judetul GALATI anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 19 si 20 incepand cu data de 03.07.2023 pe o perioada de 60 de zile, la sediul PRIMARIEI COMUNEI BRANISTEA, conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

CADASTRU SISTEMATIC sat Traian

Anunt aplicare tratament terestru de combatere a tantarilor 27.06.2023 incepand cu ora 20.30.csv

Anunt „ Responsabilitate sociala, colectare separata”

Anunt colectiv 21.06.2023

ANUNT PUBLIC U.A.T. Comuna Branistea, titular al proiectului „ Amenajare Complex Sportiv”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenajare Complex Sportiv”, propus a fi amplasat in sat Branistea, comuna Branistea, judetul Galati.

ANUNT INTRERUPERE CURENT ELECTRIC 07.06.2023

INFORMARE privind masurile pentru buna gospodarire a localitatii

Anunt colectiv 22.05.2023

11. 05. 2023 Solicitare acord de mediu pentru proiectul REPARATII SANTURI, RIGOLE SI PODETE, STRADA STEFAN CEL MARE, COMUNA BRANISTEA, JUDETUL GALATI, propus a fi amplasat in sat Branistea, comuna Branistea, judetul Galati

ANUNT COLECTIV 03.05.2023

Proces verbal de evaluare a cererilor depuse in vederea obt. finantarii nerambursabile acordate de la bugetul local al com. Branistea, jud. Galati pt programe sportive de utilitate publica

Anunt aplicare tratament terestru de combatere a tantarilor 02.05.2023 incepand cu ora 20.30

27.04.2023 ANUNT PRIVIND VANZAREA DE BUNURI IMOBILIARE NR.124-2014

ANUNȚ PARTICIPARE LA ”PROGRAMUL PRIVIND CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE”

12.04.2023 ANUNȚ PRIVIND VÂNZAREA DE BUNURI IMOBILE

11. 04. 2023 Anunț participare.doc

ANUNT- CONSULT OFTALMOLOGIC 05.04.2023

31.03.2023 – Anunț colectiv

22. 03. 2023 Solicitare acord de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE CENTRE DE APORT VOLUNTAR PENTRU COLECTARE DESEURI IN COMUNA BRANISTEA, JUDETUL GALATI, propus a fi amplasat in sat Branistea, comuna Branistea, judetul Galati

22. 03. 2023 ANUNT IMPORTANT- Infomare modificare data colectare deseuri

02.03.2023- ANUNT VANZARE BUNURI IMOBILIARE

23.02.2023-Anunt colectiv

10.02.2023 – ANUNT PRIVIND VANZAREA BUNURILOR IMOBILIARE

01.02.2023 – Anunt colectiv

27.01.2023-Anunt colectiv

U.A.T. Comuna Braniștea, titular al proiectului „Modernizare drum de legătură în comuna Braniștea, județul Galați ” , anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite de către APM Galați, fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Modernizare drum de legătură în comuna Braniștea, județul Galați”

Solicitare acord de mediu pentru proiectul „AMENAJARE COMPLEX SPORTIV”, propus a fi amplasat in sat Branistea, comuna Branistea, judelul Galati

DEER – Sucursala Galati anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Alimentare cu energie electrica a locului de consum permanent Dispensar, str. Stefan cel Mare, nr.64,judetul Galati, comuna Branistea

DEER – Sucursala Calati anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de rnediu pentru proiectul „Alimentare cu energie electrica a locului de consum permanent Sala de Sport, str. Stefan cel Mare, nr. 64,judetul Galati, comuna Branistea

Material informativ privind COMPOSTAREA INDIVIDUALA

25.11.2022 – ANUNT COLECTARE DESEURI

16.11.2022 – Anunt public – Decizia de incadrare nr. 384 din 12.03.2021 pentru proiectul „Modernizare drum de legatura in comuna Branistea, judetul Galati

07.11.2022-Anunt colectiv

Formular de inregistrare a Sistemelor Individuale Adecvate de Colectare a Apelor Uzate

Anunt referitor la Sistemele Individuale de Colectare si Epurare a Apelor Uzate

03.10.2022- Anunt colectare deseuri

30.09.2022-Anunt colectiv

3.09.2022-Anunt colectiv

09.09.2022-Anunt colectiv

05.08.202-Anunt colectiv

02.08.2022 – Anunt colectare deseuri

14.07.2022-Anunt colectiv

30.06.2022 – Anunt public APM emitere acord mediu pentru proiectul „Reparatii santuri, rigole si podete in comuna Branistea, judetul Galati”

27.06.2022 – Anunt public APM emitere acord mediu pentru proiectul „Asfaltare drumuri comunale in comuna Branistea, judetul Galati”

27.05.2022 – Anunt colectare deseuri

19.05.2022 – Anunt recensamant

05.05.2022 – Aunt public APM Galati

04.05.2022 – Anunt distribuire produse alimentare

03.05.2022- Anunt colectiv

21.04.2022 – Anunt public APM Galati

19.04.2022 – Anunt emitere acord mediu

18.04.2022 Anunt colectare deseuri

21.03.2022 – Anunt APM

18.03.2022 – Anunt APM

AUTORECENZARE ONLINE

Anunt recrutare recenzori

Programul de sustinere a culturilor de usturoi

Programul de sustinere a culturilor de legume

07.02.2022 – Anunt echipa mobila vaccin

31.01.2022 – Anunt acord de mediu pentru proiectul „Asfaltare drumuri comunale in comuna Branistea, judetul Galati”,

14.12.2021 – Convocare sedinta Consiliul local

10.12.2021-Anunt colectiv

15.11.2021 – Convocare Consiliul local in sedinta ordinara pe luna NOIEMBRIE

09.11.2021 – U.A.T. Comuna Branistea, titular al planului „Plan Urbanistic General – Actualizare Comuna Branistea”, anunta publicul interesat asupra definitivarii Raportului de mediu si organizarea dezbaterii publice a acestuia in data de 11 .01 .2022 la ora 13 la Caminul Cultural Branistea sat Branistea.

08.11.2021 – Anunt informare si consultare publicului – aviz de oportunitate

29.10.2021-Anunt colectiv

20.10.2021 – Invitație ședință CL octombrie 2021

12.10.2021-Anunt colectiv

23.09.2021-Anunt colectiv

20.09.2021 – Invitație ședință CL septembrie 2021

03.09.2021 – Invitație ședință extraordinară

03.09.2021 – Anunt public

02.09.2021 – Proiect de hot privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de incadrare a cladirilor si terenurilor in categoria imobilelor neingrijite de pe raza UAT – COMUNA BRANISTEA ;

20.08.2021 – Invitație ședință CL august 2021

18.08.2021-Anunt colectiv

06.08.2021-Anunt colectiv

Anunt colectiv 28.06.2021

20.07.2021 – Convocare ședință Consiliul local iulie 2021

Anunt colectiv 08.06.2021

21.05.2021 – convocare consilieri locali la ședința consiliului local

Tratament combatere capuse

Actiune dezinsectie

Actiune de delarvizare

06.05.2021-Anunt individual

29.04.2021 – Anunt procedura informare PUZ

16.04.2021- Anunt colectiv

14.04.2021 – Convocare ședință Consiliul local aprilie 2021

12.04.2021 – Anunt colectare deseuri

Instiintare restrictie COVID 19 – 09.04.2021 – 11.04.2021

09.04.2021 – Anunt colectare deseuri

08.04.2021 – Anunt PUG – aviz APM

05.04.2021 – Anunt PUG

02.04.2021 -ANUNT program casierie

30.03.2021 – Informare

30.03.2021 – Anunt colectare deseuri

29.03.2021 – Anunț public proiect hotărâre aprobare buget local 2021

24.03.2021 – convocare ședință ordinară CL martie 2021

22.03.2021 – Anunț public

17.03.2021 – Anunt colectare deseuri

12.03.2021 – Anunt colectare deseuri

01.03.2021 – Anunt colectare deseuri

26.02.2021 – Anunt colectare deseuri

24.02.2021 – ANUNT

18.02.2021 – Anunt APM

18.02.2021 – Convocare ședință Consiliul local

15.02.2021 – Anunt colectare deseuri

12.02.2021 – Anunt colectare deseuri

02.02.2021 – Plan lucrari sezoniere

28.01.2021 – Convocare Consiliul local în ședință ordinară

28.12.2020 – Proiect stabilire taxa de salubrizare 2021

21.12.2020 – Anunt convocator CL

14.12.2020 – U.A.T. Comuna Branistea anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare drum de legatura in comuna Branistea, judetul Galati”

10.12.2020 – Anunt convocare CL

03.12.2020 – Rezultat selectie dosare concurs

24.11.2020 – Acte organizare concurs

18.11.2020 – Anunt convocator CL

11.11.2020 – Delimitare sectii de votare

28.10.2020 – ANUNT ajutor incalzire

16.09.2020 – Rezultat examen promovare grad profesional – personal contractual

02.09.2020 – FORMULAR DE INSCRIERE LA EXAMEN

02.09.2020 – Anunt promovare grad personal contractrual

01.09.2020 – Anunt public elaborare PUZ

28.08.2020 – Anunt depunere acord de mediu pentru proiectul „Infiintare distributie gaze naturale in com Branistea, jud Galati”

18.08.2020 – Rezultate examen promovare grad profesional

11.08.2020 – Tabel rezultat selectie dosare privind examenul de promovare in grad profesional a functionarilor publici

17.07.2020 – FORMULAR DE INSCRIERE LA CONCURS

17.07.2020 – Bibliografia

17.07.2020 – Atributii fisa postului

17.07.2020 – Anunt concurs promovare grad

Anunt A.P.M. Galati – procedura de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Lucrari reparatii de santuri, podete si platou in comuna Branistea, judetul Galati”

ANUNT PRELUNGIRE TERMEN PLATA SI ACORDARE BONIFICATIE IMPOZIT CLADIRI,TEREN,AUTO

18.03.2020 – Anunt Acord mediu pentru proiectul „Lucrari de reparatii santuri, podete si platou”

07.10.2019 – Anunt acord mediu proiect „Extinderea retelei de distributie a energiei electrice si a iluminatului public pe str.Cetatea Crdciuns, str. Sperantei, str. Liliacului, str. Nucilor din Sat Vasile Alecsandri, comuna Branistea”

30.08.2019 – Anunt acord mediu proiect „Modernizare drum de legatura in comuna Branistea, judetul Galati”

26.08.2019 – Anunt acord mediu proiect „Sala de sport comuna Branistea”

18.07.2019 – Anunt acord mediu proiect „Modernizare drum de legatura”