Consiliul local

Rapoarte de activitate consilieri locali

Consilieri locali 2020-2024

Vasile DOMNITEANU – PNL;
Liliana NEACSU – PNL;
Vasile DOLJENCO – PNL;
Costel SAMONIUC – PNL;
Costel LEOPA – PNL;
Ionel LEPADATU – PNL;
Costel MUNTEANU – PMP;
Vasile ACSINTE – PMP;
Andra-Catalina DAMIAN – PMP;
lonel LEPADATU – PSD;
Vasile FRANGULEA – PSD;
Dumitru PLESA – PMP.

Consilieri locali 2016-2020

Aldea Aurel-ALDE
Acsinte Vasile-UNPR
Bunga Costache-PNL
Frangolea Relu-PSD
Doljenco Vasile-PNL
Frangulea Vasile-PSD
Leopa Costel-PNL
Jipa Ionel-USL
Lepadatu Ionel-PSD
Neacsu Liliana-PNL
Popoi Grigori-PSD
Radu Liviu-PSD
Toader Dumitru-PNL

ROF al CL Branistea

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRANIȘTEA, JUDEȚUL GALAȚI

 

Comisii de specialitate

Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Braniștea , județul Galați:

 1. Comisia nr. 1.- pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget- finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț:
 •      Vasile DOLJENCO         – președinte de comisie              – Partidul Național Liberal;
 •      Liliana NEACȘU             – secretar comisie                        – Partidul Național Liberal; 
 •      Costache BUNGA            – membru                                     – Partidul Național Liberal; 
 •      Vasile DOMNIȚEANU   – membru                                    – Partidul Național Liberal; 
 •      Vasile FRANGULEA       – membru                                    – Partidul Social Democrat;
 •      Ionel I. Lepădatu            – membru                                    – Partidul Social Democrat;
 •      Ionel M. LEPĂDATU      – membru                                   – Partidul Național Liberal.

 

2. Comisia nr. 2. – pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, protecție copii, tineret și sport: 

 •      Costel MUNTEANU      – președinte comisie                    – Partidul Mișcarea Populară;
 •      Dumitru PLEȘA             – secretar comisie                        – Partidul Mișcarea Populară;
 •      Costel LEOPA                  – membru                                     – Partidul Național Liberal.

 

3. Comisia nr 3 – pentru învățământ, sănătate și familie, activități sociale, culturale, culte:

 •      Andra- cătălina DAMIAN   – președinte comisie          – Partidul Mișcarea Populară;
 •      Vasile ACSINTE                      – secretar comisie               – Partidul Mișcarea Populară;
 •      Costel SAMONIUC                – membru                            – Partidul Național Liberal.